Học Corona Render Online

Ngày đăng: 20-06-2018 | Đặng Ngân Sơn


Học corona render online

_________
Nội dung giáo trình:

HỌC CORONA RENDER 3Ds MAX ONLINE

Bài 1: Tìm hiểu về ánh sáng trong Corona Render

Bài 2: Ánh sáng, đèn nội thất trong Corona Render

Bài 3: Light mix trong Corona Render

Bài 4: Hiệu ứng Bloom, Glare trong Corona Render

Bài 5: Tìm hiểu về vật liệu trong Corona Render

Bài 6: Vật Liệu trong corona

Bài 7: Thể hiện vật liệu gỗ trong Corona Render

Bài 8: Vật liệu Corona Layered Material trong Conrona Render

Bài 9: Thể hiện vật liệu gỗ nâng cao trong Corona Render

Bài 10: Ứng dụng Corona A0 và Corona Layered Mtl trong Corona Render

Bài 11: Làm vật liệu gỗ trong corona

Bài 12: Thể hiện vật liệu gỗ trong Corona Render (tiếp theo)

Bài 13: Ứng dụng Corona Layered Mtl trong việc thể hiện vật liệu gỗ nâng cao

Bài 14: Plugin Floor Generator trong Corona Render

Bài 15: Ứng dụng Plugin Floor Generator làm sàn gỗ trong Corona Render                                             

Bài 16: Ứng dụng Corona Layered Mtl với Plugin Floor Generator

Bài 17: Thể hiện vật liệu đá với Falloff  trong Corona Render

Bài 18: Thể hiện vật liệu gỗ với Basic Option trong Corona Render                                                              tu hoc corona render online

Bài 19: Hoàn thiện ánh sáng nội thất với Corona Render

Bài 20: Vật liệu gỗ nâng cao trong Corona

Bài 21: Thể hiện chất liệu kim loại đặc biệt trong Corona Render

Bài 22: Thể hiện chất liệu kim loại màu trong Corona Render

Bài 23: Thể hiện chất liệu kim loại màu trong Corona Render (tiếp theo)

Bài 23_1: Thể hiện chất liệu Đồng trong Corona Render

Bài 24: Vật liệu đồng đỏ nâng cao trong Corona

Bài 25: Thể hiện chất liệu kim loại cũ trong Corona Render

Bài 26: Thể hiện chất liệu Đồng cũ trong Corona Render

Bài 27: Thể hiện kim loại đặc biệt trong Corona Render

Bài 28: Hoàn thiệt bố trí vật dụng, nguồn sáng cho không gian nội thất

Bài 29: Thể hiện chất liệu thủy tinh trong suốt, kính màu trong Corona Render

Bài 30: Thể hiện chất liệu kính mờ, kính dán decal trong Corona Render

Bài 31: Kỹ thuật unwrap trong Corona

Bài 32: Thể hiện chất liệu gỗ cũ bị bong tróc sơn trong Corona Render

Bài 33: Thể hiện chất liệu vải cotton, vải lụa trong Corona Render

Bài 34: Thể hiện chất liệu vải lụa trong Corona Render (tiếp theo)

Bài 35: Thể hiện chất liệu vải voan trong Corona Render

Bài 36: Thể hiện chất liệu vải nhung trong Corona Render

Bài 37: Thể hiện chất liệu vải xuyên sáng trong Corona Render

 

Bài 38: Hoàn thiện render nội thất với Corona Render

Bài 39: Hiệu chỉnh thông số render nội thất với Corona Render

Bài 40: Hậu kỳ Photoshop khung cảnh render buổi sáng

Bài 41: Hậu kỳ Photoshop khung cảnh render buổi chiều, buổi tối

Bài 42: Hoàn thiện ánh sáng ngoại thất trong Corona Render

Bài 43: Ứng dụng MaxLandScape để tạo dựng địa hình trong Corona Render

Video Học render corona online

Mua Full Bộ Video Tự Học và Giáo Trình liên hệ Mr.Sơn: 0978004549 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Học Corona Render Online

Ngày đăng: 20-06-2018 | Đặng Ngân Sơn

Khóa Học Corona Render Online giúp các bạn thành thạo engine corona, với những khác biệt so với trình render truyền thống là vray. ...

Công khai - Minh bạch - Bài bản - Khoa học - Chuyên nghiệp