Render Ngoại Thất 3dmax Online Nâng Cao

Ngày đăng: 20-06-2018 | Đặng Ngân Sơn


Render ngoại thất 3dmax

_______________________

Nội dung khóa học Render Ngoại Thất 3DsMax - Vray.

 

Bài B0.1: Ánh sáng ngoại thất với đèn Vray Dome light và Map HDRI

Bài B0.2: Ánh sáng ngoại thất sử dụng Vray Sun và Vray Dome Light

Bài B0.3: Ánh sáng ngoại thất sử dụng Vray Sun và Vray Dome Light (tiếp theo)

Bài B0.4: Ánh sáng ngoại thất sử dụng Vray Sun và Vray Dome Light (tiếp theo)

Bài B1: Hướng dẫn xuất file CAD sang 3Ds Max

Bài B2: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD

Bài B3: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (tiếp theo)

Bài B4: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (tiếp theo)

Bài B5: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (tiếp theo)

Bài B6: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (tiếp theo)

Bài B7: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (tiếp theo)

Bài B8: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (tiếp theo)

Bài B9: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (tiếp theo)

Bài B10: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (tiếp theo)

Bài B11: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (tiếp theo)

Bài B12: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (tiếp theo)

Bài B13: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (tiếp theo)            

Bài B14: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (tiếp theo)

Bài B15: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (tiếp theo)

Bài B16: Đặt ánh sáng render ngoại thất trong Vray

Bài B17: Làm vật liệu hoàn thành khung cảnh ngoại thất

Bài B18: Kỹ thuật Xref file trong 3DsMax với khung cảnh lớn

Bài B19: Hướng dẫn dựng hình biệt thự theo file CAD (tiếp theo)

Bài B20: Làm vật liệu,hoàn thiện ánh sáng trong khung cảnh ngoại thất.

Bài B21: Làm vật liệu,hoàn thiện ánh sáng trong khung cảnh ngoại thất.

Bài B22: Làm vật liệu,hoàn thiện ánh sáng trong khung cảnh ngoại thất.

Bài B23: Làm vật liệu,hoàn thiện ánh sáng trong khung cảnh ngoại thất.

Bài B24: Làm vật liệu,hoàn thiện ánh sáng trong khung cảnh ngoại thất.

hoc render ngoai that 3ds max vray online

Bài B25: Làm vật liệu,hoàn thiện ánh sáng trong khung cảnh ngoại thất.

Bài B26: Làm vật liệu,hoàn thiện ánh sáng trong khung cảnh ngoại thất.

Bài B27: Làm vật liệu,hoàn thiện ánh sáng trong khung cảnh ngoại thất.

Bài B28: Làm vật liệu,hoàn thiện ánh sáng trong khung cảnh ngoại thất.

Bài B29: Hậu kỳ photoshop khung cảnh ngoại thất

Bài B30: Tìm hiểu về bảng F10 setting Vray 3DsMax

Bài B31: Sử dụng Solid Rock 2.0.5 thay thế bảng F10 settings.

Video Học Render Ngoại Thất 3DsMax Vray Online

Mua Full Bộ Video Tự Học và Giáo Trình Liên Hệ Mr.Sơn: 0978004549

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Render Ngoại Thất 3dmax Online Nâng Cao

Ngày đăng: 20-06-2018 | Đặng Ngân Sơn

Khóa học render ngoại thất 3dmax online nâng cao giúp các bạn làm về chuyên ngành kiến trúc thể hiện 1 sản phẩm ngoại thất đẹp,diễn họa công trình kiến trúc. ...

Công khai - Minh bạch - Bài bản - Khoa học - Chuyên nghiệp